dimecres, 11 de novembre del 2009

ELS MUNTATGES MULTIMÈDIA

Mutimèdia és la tècnica, l’aparell, etc., que combina diversos mitjans tècnics d’informació.
Dins d’aquesta definició podem parlar també d’imatges, ja siguin en moviment o com a imatge fixa, de so i de text.
Els sistemes mutimèdia tenen els seus antecedents en el vídeo interactiu. Un any abans de l’aparició d’aquest vídeo, Philips va llençar al mercat el Laser Disc, que permetia la lectura aleatòria de continguts. Un temps més tard van sorgir altres nous dispositius que augmentaven la capacitat d’emmagatzematge i de transferència de dades, que són dos sistemes tècnics bàsics en els sistemes multimèdia d’avui en dia (DVI, DVD...)

Tipus de multimèdia
- Multimèdia lineal: l’usuari no té control sobre la navegació. L’objecte multimèdia avança de principi a fi (pel-lícules).
- Multimèdia no lineal: el sistema permet la interactivitat per controlar l’avenç de l’objecte multimèdia (DVD amb menús).
Parlem d’hipermèdia quan els sistemes multimèdia s’enllacen amb fonts externes a través d’Internet.

Formats bàsics i sistemes de compressió

El format àudio
Un fitxer sonor pot ser de dos tipus:
- Obtingut mitjançant mostreig: cada cert interval, anomenat bitrate, s’enregistra el so analògic. Com més vegades se’n prenguin mostres, més bona serà la qualitat del fitxer sonor digitalitzat.
- Reproduït a partir de formulacions matemàtiques aplicades a bancs sonors com ara els sistemes MIDI. Reprodueixen les partitures a partir de registres sonors emmagatzemats de fàbrica a la targeta de so de l’ordinador.
Com més gran sigui el nombres i la qualitat dels registres sonors del banc, més bona serà la qualitat del que escoltem. Aquest procés s’anomena sintetitzar el so.
Algunes extensions d'àudio són per exemple els MP3.

La compressió de fitxers d’àudio
Un sistema de compressió és un conjunt d’algoritmes matemàtics que, aplicats al fitxer de mostreig, permeten reduir-ne la mida.
Cada un d’aquests algoritmes es distribueixen en forma de còdec, per tant, si un fitxer va ser generat amb un còdec determinat, l’ordinador en què el volem escoltar també l’haurà de tenir instal-lat.

Formats de vídeo
El vídeo té un funcionament semblant de manera que també trobem formats de vídeo i còdecs de compressió de vídeo. Alguns formats de vídeo admeten diferents còdecs de compressió, són els contenidors.

dimecres, 4 de novembre del 2009

LLISTA FINAL D'EINES 2.0.

Ja estem al final del tema que hem estat treballant tots aquests dies: la web 2.0.
Com a treball final i per repassar tots els continguts que hem estat treballant farem un treball final que consistirà en una llista de totes les eines 2.0 que hem conegut.
El que més hem treballat i que encara seguirem treballant per anar penjant els treballs que fem en aquesta optativa són els blogs.
Tots hem creat un blog i per fer-ho també hem estat utilitzant i treballant una altre eina 2.0, l’adreça gmail.
També hem treballat i creat un twitter, tot i que hem anomenat altres formes de comunicació com poden ser el google talk i la missatgeria instantània (messenger, xats...) Pel que fa a la funció de compartir hem creat un vídeo i l’hem penjat al Youtube.
Hem anomenat altres webs que tenen també la funció de compartir com Dale al Play.
També hem conegut webs que ens permeten compartir imatges com ara el Ipernity i hem treballat i compartit algunes fotos amb el Panoramio.
Hem pogut veure algunes de les moltes comunitats virtuals que podem trobar a la xarxa, com www.escaquejant.com, www.fotonoatura.org entre d’altres que hem vist de passada.
També hem comentat, tot i que no ho hem vist molt bé, MySpace.
Hem vist algunes de les webs que ens permeten compartir informació com la Kalipedia, la wikipèdia i menéame.
Pel que fa a la diversió hem anomenat la pàgina yoyogames i un portal anomenat mobuzz.tv.Algunes altres eines 2.0 que hem vist han set el Mister Wong i el Google Calendar.

Trobo que aquest tema que hem treballat ha estat molt interessant perquè hem vist webs que ens poden servir i que no són molt difícils de treballar.
En resum, ho he trobat tot bastant interessant i m’ha agradat conèixer-ho.

dimarts, 3 de novembre del 2009

LA VIQUIPÈDIA.

Avui estem visitant algunes de les pàgines web que ens permeten compartir informació amb altres usuaris.
Una de les més conegudes i de les més utilitzades actualment és la Viquipèdia (http://www.wikipeida.org/)
La Viquipèdia és una enciclopèdia en línia que permet que els usuaris hi aportin els seus articles i informacions mitjançant Internet.

Com totes les pàgines web que podem trobar a la xarxa, la Viquipèdia també té diferents avantatges i inconvenients que cal tenir en compte abans d’utilitzar la informació que podem extreure d’allà.
Els principals avantatges d’aquesta enciclopèdia en línia són que ja tan sols obrint la portada, ens ofereix alguns articles d’interès i noticies que han estat penjades fa poc.
També explica els passos que has de seguir per fer funcionar la Viquipèdia i els que has de seguir si vols compartir alguna informació a través d’ella.
A la dreta de la pàgina podem observar que se’ns presenta una columna amb tot d’enllaços que ens porten a diferents articles, notícies o portals que ens puguin interessar.
També podem veure el cercador de la Viquipèdia, on tan sols hem de posar el nom d’aquell article que volem trobar i esperar a que ens aparegui.
Altres avantatges que ens presenta són totes les comunitats i eines que ens ofereix la viquipèdia.
Aquesta enciclopèdia no tan sols pot ser utilitzada amb català o espanyol, sinó que també hi trobem un apartat que ens permet utilitzar-la amb moltes altres llengües.
El principal inconvenient d’aquesta enciclopèdia és que, al ser una pàgina on tothom pot penjar la informació que vulgui, no és molt fiable en tots els casos, ja que podem trobar diferents dades en un sol article.
Un altre inconvenient de la Viquipèdia és que no sempre hi podem trobar tota la informació que necessitem, ja que si ningú no ha penjat un article sobre aquella noticia, no la podrem trobar en aquesta enciclopèdia.

Avui en dia, la Viquipèdia és molt utilitzada per estudiants perquè com hem pogut veure ens ofereix moltes facilitats a l’hora de buscar i compartir informació amb els altres.