dimecres, 11 de novembre del 2009

ELS MUNTATGES MULTIMÈDIA

Mutimèdia és la tècnica, l’aparell, etc., que combina diversos mitjans tècnics d’informació.
Dins d’aquesta definició podem parlar també d’imatges, ja siguin en moviment o com a imatge fixa, de so i de text.
Els sistemes mutimèdia tenen els seus antecedents en el vídeo interactiu. Un any abans de l’aparició d’aquest vídeo, Philips va llençar al mercat el Laser Disc, que permetia la lectura aleatòria de continguts. Un temps més tard van sorgir altres nous dispositius que augmentaven la capacitat d’emmagatzematge i de transferència de dades, que són dos sistemes tècnics bàsics en els sistemes multimèdia d’avui en dia (DVI, DVD...)

Tipus de multimèdia
- Multimèdia lineal: l’usuari no té control sobre la navegació. L’objecte multimèdia avança de principi a fi (pel-lícules).
- Multimèdia no lineal: el sistema permet la interactivitat per controlar l’avenç de l’objecte multimèdia (DVD amb menús).
Parlem d’hipermèdia quan els sistemes multimèdia s’enllacen amb fonts externes a través d’Internet.

Formats bàsics i sistemes de compressió

El format àudio
Un fitxer sonor pot ser de dos tipus:
- Obtingut mitjançant mostreig: cada cert interval, anomenat bitrate, s’enregistra el so analògic. Com més vegades se’n prenguin mostres, més bona serà la qualitat del fitxer sonor digitalitzat.
- Reproduït a partir de formulacions matemàtiques aplicades a bancs sonors com ara els sistemes MIDI. Reprodueixen les partitures a partir de registres sonors emmagatzemats de fàbrica a la targeta de so de l’ordinador.
Com més gran sigui el nombres i la qualitat dels registres sonors del banc, més bona serà la qualitat del que escoltem. Aquest procés s’anomena sintetitzar el so.
Algunes extensions d'àudio són per exemple els MP3.

La compressió de fitxers d’àudio
Un sistema de compressió és un conjunt d’algoritmes matemàtics que, aplicats al fitxer de mostreig, permeten reduir-ne la mida.
Cada un d’aquests algoritmes es distribueixen en forma de còdec, per tant, si un fitxer va ser generat amb un còdec determinat, l’ordinador en què el volem escoltar també l’haurà de tenir instal-lat.

Formats de vídeo
El vídeo té un funcionament semblant de manera que també trobem formats de vídeo i còdecs de compressió de vídeo. Alguns formats de vídeo admeten diferents còdecs de compressió, són els contenidors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada